Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

Önceki bölümlerde bahsettiğimiz gibi; infertilite kadından, erkekten veya her iki partnerden de kaynaklanabilmektedir. Bu yüzden, gerekli infertilite test ve tetkiklerini yapmak için eşler aynı anda bu sürece dahil olmalı ve testlerini eş zamanlı olarak yaptırmalıdır. Hem tetkiklerin bir elden tez bir zamanda yapılabilmesi için, hem de bu stresli dönemde eşlerin birbirlerine manevi destek sağlayabilmeleri için birlikte hareket etmeleri uygun olacaktır.

 

İnfertilite sebeplerinin araştırılması ve size en uygun tedavi şeklinin belirlenebilmesi, başarı için önemli bir unsurdur. Bu yüzden, test ve tetkiklerin eksiksiz ve doğru zamanlarda yapılması önemlidir.

 

Nereden Başlamalı?

Çiftlerden bir çoğu bir yılı aşkın bir süredir düzenli bir cinsel yaşantıya sahip olmalarına rağmen gebelik elde edememektedir. Diğer bir yandan, birçok çift gebelik elde edebilmekte fakat gebelik kısa bir müddet sonra düşük ile sonuçlanmaktadır. Her iki gruptaki çiftler de 'infertil' olarak adlandırılmaktadır. İnfertilite sadece gebelik oluşmayan durumlarda değil, gebelik oluşmasına rağmen gebeliğin sürmemesi ve canlı doğumla sonuçlanmaması durumlarında da kullanılan bir tabirdir. Kısacası, tekrarlayan düşükleri olan çiftler ve hiç gebelik elde edemeyen çiftler infertil olarak adlandırılmaktadırlar. Fakat, bu noktada çok önemli bir ayırım yapmak gerekecektir. Her ne kadar da farklı kategorilerdeki çiftler aynı gruba kavram itibarı ile dahil edilseler de, bu çiflterde izlenecek olan tetkikler ve araştırma yöntemleri farklı olacaktır. Aslında, standart testler ile infertilite araştırmasına başlansa bile, her çift kendilerine göre farklılıklar göstereceğinden, yine her çift için izlenecek yol biraz farklı olacaktır.

 

İlk etapta, standart testler ile başlamakta yarar vardır. Standart testler, kadında hormon değerlerini ölçerek fertilite seviyesi ve yumurta rezervi hakkında bilgi almayı hedefler. Erkekte ise sperm incelenir ve genel anlamda bir sorun olup olmadığına bakılır.

 

Kadın için yapılacak olan ilk testler yumurtlama düzeylerini takip etme amacı ile yapılacak olan FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH, ve AMH hormon testlerini içermektedir. Bu testler adetin 2 ila 4. günleri arasında yapılmasının önemi vardır. Farklı ülkelerde, hatta ayni ülkede farklı laboratuvarlarda farklı ölçüm birimleri olabildiği için bu testlerin her birinin ölçüldükleri laboratuvarın referans aralığında değerlendirilmeleri gerekmektedir.

 

Over rezervinizin en net göstergesi FSH hormon değeri olarak bilinmektedir. FSH hormon değerinin yaş ilerledikçe yüksek seviyelere çıkması, yumurtalık rezervinizin azaldığı, hatta yumurta kalitesinin düştüğü anlamına gelebilir. Fakat bilinmesi gerekir ki, FSH hormonunun kan değerine etkisi zaman alabileceği için, hastanın over rezervindeki sıkıntıları hemen gösterememesi gibi bir problem olabilir. Bu yüzden, tek başına FSH hormon değerine bakmak yanıltıcı olabilir. Anti Mullerian Hormon (AMH) hormon değerinin ölçümü, over rezervinin belirlenmesi açısından daha net bir tablo ortaya çizecektir. AMH hormon testinin değeri, tedaviniz sırasında kullanılacak olan ilacın dozunun ayarlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

 

Diğer hormon değerlerinin de kendi içlerinde farklı fonksiyonları vardır. Tüm hormon değerleriniz birlikte incelenerek gerekli analiz bu doğrultuda yapılacaktır.

 

Kadın için aynı zamanda, yine adetin 2 ila 4. günleri arasında ultrasonografi yapılması gerekmektedir. Bu bazal ultrasonografi (ultrasound tetkiki) herbir overdeki primordial folikül sayısını göstereceği için over rezervine iyi bir bakış açısı getirecektir. Bu ultrasonografi sırasında sadece folikül takibi değil, aynı zamanda overlerde ve rahim içerisinde gebeliğe engel teşkil edebilecek bir oluşumun olmadığından emin olmak için kontrol yapılması gerekmektedir.

 

Erkek için yapılacak olan ilk etap tetkiki, sperm testidir (spermiyogram). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2010 standartlarına göre aşağıdaki standartlar belirlenmiştir:

Konsantrasyon: >20 milyon/ml 
Motilite: > 50% 
Morfoloji: >30% normal yapıya sahip olmalıdır 
Beyaz küre (yuvarlak hücre): < 1 milyon/ml 
pH: 7.2-7.8

 

İlk kez test yapacak olan çiftler için yukarıdaki ilk etap testlerini yaptırmak uygun olacaktır. Fakat tekrarlayan gebelik kaybı olan kişilerde (tekrarlayan düşükler) farklı bir yol izlenmelidir. Gebeliğin devam edememesinin sebeplerinin araştırılması gerekir. Gebelik kayıplarının gerçekleştiği zaman aralığının bilinmesi ve ilk etap testlerinin sonuçlarının yanı sıra, genetik karyotip analizi yapılması ve kromozomların incelenmesi, kadında trombofili gen paneli taraması yapılması gerekli olacaktır.

 

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları için daha ileri seviye araştırma yapılması gerekir. Mesela histerosalpingografi (HSG) tetkiki yapılarak rahmin yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi önemli bir adımdır. Bununla birlikte karyotip analizi ve trombofili gen paneli testleri bu hasta grubu için de uygun olacaktır. Ayrıca ileri seviye enfeksiyon testlerinin de yapılmasında yarar vardır.

 

Yine de bu sayfada yazılanlar her ne kadar da size bir fikir verme ve yol gösterme amacı ile yazılmış olsa da, her hastanın kendi durumu farklı olacağından sizin durumunuzun ve infertilite geçmişinizin özellikle analiz edilmesi, ve eldeki verilerin analizi ışığında bir yol belirlenmesi uygun olacaktır.

 

Cevabını bulamadığınız tüm sorularınız için bizlere iletişim bölümümüzden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda, bizlere durumunuz hakkında daha detaylı bilgi vermek için, başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...