Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

Embriyo Seçiminde Embryoskop: Embriyoskopi cihazı embriyonun görüntülenerek seçilmesinde kullanılır. Embriyoskopi sayesinde embriyolar dış ortama maruz kalmadan, inkübatörde bulundukları süre boyunca transfer edilene kadar 7/24 gözlemlenir. Böylece gebelik verme şansı yüksek en kaliteli embriyolar seçilir.

 

Time-lapse Görüntüleme ( Embriyo İzleme Sistemi) Teknolojisi ile Embriyo Seçimi: Zaman zaman IVF ve ART tedavileri hakkında yeni teknolojiler ve tekniklerden söz edilir. Bu yeni yöntemlerden bazıları kısa sürede geçerliliğini ve popülerliğini kaybederken bazı teknikler IVF tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bunlardan biri de IVF tedavisinde ileri görüntüleme uygulamasıdır. Time Lapse ile kesintisiz embriyo gözlemi sağlanarak embriyo gelişim basamakları ve morfolojisi izlenir.

 

Embriyologlar, Embriyo İzleme Sistemi ile inkübatöre bağlı monitör aracılığında her bir embriyonun gelişimini 7/24 izlemekte ve değerlendirmektedir. Sistem, inkübatör içindeki embriyoların görüntülerini çok kısa zaman aralıkları ile tespit eder. Embriyoların bu şeklide gelişimlerinin izlenmesi yüksek kalitede embriyo seçimini sağlamaktadır.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nde, embriyo gelişimini kesintisiz takip etmek için embriyoskop Time-lapse görüntüleme teknolojisi kullanılmaktadır. Embriyoskop kullanmadan yapılan geleneksel takiplerde ise embriyolar belli aralıklarla inkübatör dışına çıkarılarak kontrol edilirdi. 1.gün, 3.gün ve 5. gün değerlendirmeleri tek bir gözlem üzerinden gerçekleşirdi. Bu gözlemlerin yapılabilmesi için de embriyolar bulundukları inkübatörlerden çıkartılır ve mikroskop altında değerlendirilirlerdi. Ancak embriyoların bulundukları inkübatörden dışarı alınmalarında oluşacak riskler arasında embriyolarda fragmantasyon olabileceği gibi, embriyoları kaybetme riski de vardı. Embriyoskop kullanımı sayesinde Time-lapse görüntüleme teknolojisi ile embriyolar inkübatörden çıkartılmadan gelişimi için sağlanan sabit şartlar altında izlenmeye devam edilmektedir, böylece dış ortamdan etkilenme riskleri söz konusu olmaz.

 

Time-lapse ( Embriyo İzleme Sistemi) teknolojisinin faydaları :

1. Time-lapse görüntüleme teknolojisinde; embriyolar rahim içine transfer edilene kadar belli aralıklarla görüntülenirler. Bu durum sayesinde embriyologlar gebelik olasılığı en yüksek embriyoları transfer için seçme şansına sahip oluplar. Döllenme sonrasında kromozomal anöploide giden ve düşüklere neden olan embriyolar bu takipler sayesinde elenmiş olur. Embriyoskop, implantasyon başarısızlığı ve gelişim problemi nedeniyle gebelik kayıplarına yol açan embriyoların seçilme olasılığını ortadan kaldırır.

 

2. Geleneksel inkübatörlerde, embriyolar bulundukları inkübatörden günde bir kez dışarıya çıkarılıp mikroskop altında değerlendirilirdi. Bazı durumlarda embriyolar dış ortamdan zarar görebilir, kontrol sürecindeki etkilere ve strese dayanamayabilirlerdi. Embriyoskop ile embriyolar dış ortama çıkarılmadan 24 saat izlenebilmekte ve zarar görme riskleri ortadan kalkmaktadır.

 

3. Embriyoskop ve Time-lapse görüntülemesi ile embriyonun hücre bölünmesi ve büyüklükleri kesintiz takip edilir. Yapılan klinik araştırmalar erken bölünen embriyoların blastosist evresine daha kolay ulaştığı yönündedir. Erken bölünme aşamasında sürekli takip edilen embriyonun morfolojik özellikleri daha yüksek gebelik şansı vermektedir.

 

Time-lapse görüntüleme teknolojisi embriyo seçim kriterlerinde bizlere yardımcı olmaktadır. Tüp Bebek alanında bizlere fayda sağlayacak yeni yöntemlerin arayışı her zaman devam edecektir. Bir yenilik değerlendirilirken faydalarının yanı sıra olası yan etkileri ve zararları da her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan bütün çalışmalar embriyoskop ile embriyo izleme sisteminin güvenli ve etkili bir yöntem olduğu yönündedir. Bu sayede IVF hastalarına rahime tutunma şansı en yüksek embriyolar transfer edilerek gebelik şansı artırılmaktadır.

 

Tedavi gören aileler inkübatörde görüntüleri kaydedilen kendilerine ait embriyoların DVD kayıtlarını küçük bir ücret karşılığında alabiliriler. Böylece ileride çocuklarıyla birlikte onun embriyo halindeki ilk görüntülerini izleyebilirsiniz.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...