Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

Medeniyetler tarihi boyunca, insanlar doğacak bebeklerin cinsiyetini hep merak etmişlerdir. Hatta istenilen cinsiyette bebek sahibi olabilmek için farklı yöntemler denemişlerdir. Bazı ataerkil toplumlarda mal ve mevkinin nesilden nesile aktarılabilmesi ve soyadının sonraki nesillere taşınabilmesi için mutlaka erkek bebek sahibi olmak istemişlerdir. Farklı toplumların farklı değer yargılarından kaynaklanan bebek cinsiyeti seçme isteği, ikinci dünya savaşı sonrasında özellikle Almanya'da kız çocuk sahibi olma isteğini uyandırmıştır. Erkeklerin savaşta ölme riskine karşın, aileler kız çocuk dünyaya getirerek bu riski ortadan kaldırmak istemişlerdir. Bu dönemlerde tıp dünyası cinsiyet seçimini henüz sunamadığı için, daha çok kulaktan dolma ve etkinliği olmayan yöntemler denenmiştir.

 

Sperm hücreleri genetik olarak incelendiği zaman, hem X hem de Y kromozomu içerir. Yumurta hücreleri her zaman X kromozomu taşır. Yumurta ve sperm birleştikleri zaman, oluşacak olan embriyo (yani bebek), hem anneden hem de babadan birer kromozom kopyası alır. Anne'nin yumurta hücreleri sadece X kromozomu taşır, bebeğin anneden alacağı kromozom X kromozomu olacaktır. Babanın sperm hücresinde hem X hem de Y kromozomu vardır, bebek ya X kromozomu ya da Y kromozomunu babadan alır. Bebek babasından X kromozomu alırsa, annesinden aldığı X kromozomu ile birleşerek bebeğin kromozom kodlaması 46XX şeklinde olur, bu da bebeğin kız olduğunu gösterir. Şayet bebek babasından Y kromozomunu alırsa, o zaman anneden aldığı X kromozomu ile birleşince, bebeğin kromozom kodu 46XY olur, yani, bebeğin cinsiyeti erkek olur.

 

Kısacası, halk arasındaki yaygın inanışın aksine, bebeğin cinsiyetini kadın değil, erkek belirler. Geri kalmış bazı yörelerde erkek çocuk doğurmadığı için kadınların toplumdan dışlanma noktasına kadar gelebildiği günümüzde, aslında bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinde kadının hiçbir rolü olmadığı bilinmeli, kadının baskı ve şiddete maruz kalmaması için toplumsal bilincin oluşması sağlanmalıdır.

 

Cinsiyet seçimi, artık günümüzde bir şehir efsanesi olmaktan çıkmış ve yüksek başarı oranları ile uygulanabilen bir yöntem olmuştur. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde cinsiyet seçimi, gerek aile planlaması ( family balance), gerekse cinsiyete bağlı geçiş gösteren tek gen hastalıklığına sahip çiftlerde uygulanmaktadır.

 

Cinsiyet seçimi söz konusu olduğunde uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesine fayda sağlayacak faktörler kadın ve erkek için aşağıdaki gibidir:

 

Kadın için: Kadının yaşı çok belirleyicidir. Yaş ilerledikçe over rezervleri giderek azalmaktadır. İleri yaşla birlikte genetik problemlerin görülme sıklığı artmaktadır. Adetin belli döneminde yapılan hormon testleri yumurtalık rezervi hakkında önemli bilgiler verir. İlaç dozları buna göre belirlenir. Daha önce doğal yollarla gebelik yaşanmış olsa da ya da herhangi bir kısırlık sorunu olmasa da tedavi planının hazırlanmasında hormon testleri esas alınmaktadır .

 

Erkek için: Semen analiz sonucu belirleyicidir. Kıbrıs Tüp bebek Merkezi’nde cinsiyet seçiminde kullanılan farklı yöntemler vardır. Bunlardan biri MicroSort yöntemidir. MicroSort sperm ayrıştırma yöntemidir. Bu yöntem ile spermler kendi aralarında X ve Y olarak ayrılır. Çiftlerin taleplerine göre uygun olan spermler seçilerek yumurtalar döllenir.

 

Bu teknoloji sperm konsantrasyonu 70 milyon/ ml’den daha yüksek olan hastalar için kullanılır. Bu nedenle tedavi için başvuran hastaların semen analizi yapılarak sperm parametrelerinin ölçülmesi gerekir.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde cinsiyet seçimi için kullanılan iki yöntem mevcuttur:
- Pre-implantasyon genetik tanı (PGD veya PGT) yöntemi,
- MicroSort yöntemidir.

 

Pre-implantasyon Genetik Tanı (PGT) yöntemi sayesinde hem aile planlaması hedefi ile cinsiyet seçimi yapılabilmekte, hem de birçok genetik hastalığın önüne geçilebilmektedir. PGT yöntemi, kendi başına bir tedavi yöntemi değildir, tüp bebek tedavisine ek bir uygulamadır. PGT yönteminin uygulanabilmesi için, hastamızın tüp bebek tedavisi görmesi gerekir. Cinsiyet seçimi için uygulanan tüp bebek tedavisinin normal tüp bebek tedavisinden tek farkı, oluşan embriyolar transfer edilmeden önce PGT yöntemine tabi tutulur ve kromozom analizi yapılır.

 

Cinsiyet seçimi talebinde bulunan ailelerin tüp bebek tedavisi görmeleri zorunludur. Tek fark, embriyolar (döllenmiş yumurta) rahime transfer edilmeden önce, her bir embriyodan hücre biyopsisi alınır ve PGT yöntemi ile kromozom analizi yapılarak belli başlı genetik hastalıkların olup olmadığı araştırılır, ayrıca X ve Y kromozomları analiz edilerek kaç kopya bulunduğuna bakılarak cinsiyet belirlenir. Kromozom sağlığına bakılan ve cinsiyet ayırımı yapılan embriyolar transfer işlemi için hazırdır. Embriyo transferinden 12 gün sonra ßHCG hormonuna ( gebelik testi yapılarak ) bakılarak gebelik sonucu öğrenilir.

 

PGT yöntemi ile yapılan cinsiyet seçimi tedavisinde gebelik elde edildiği takdirde istenilen cinsiyette bebek sahibi olma şansı %100'e yakındır.

 

Kıbrıs Tüp bebek Merkez’inde cinsiyet belirlemede MicroSort yöntemi de kullanımaktadır. MicroSort, Genetics ve IVF Institute (GIVF) tarafından geliştirilmiş olan bir sperm ayrıştırma metodudur. İlk olarak Amerika kıtasında uygulanan bu yöntem, tüm dünyada ikinci olarak merkezimizde uygulanmaya başlamıştır. Tüm dünyada bu yöntemi uygulayan ikinci Tüp BebeK Merkezi olmanın gururunu Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak taşımaktayız.

 

Microsort; spermi X taşıyan ve Y taşıyan hücrelere ayrıştırarak yumurta ile birleştirmeden önce cinsiyet seçimini mümkün kılan bir yöntemdir. Bilinmelidir ki, bu yöntem Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'da sadece bizim merkezimizde uygulanmaktadır.

 

Yukarıda anlatılan kromozom analizi ışığında, sperm hücrelerinde hem X hem de Y kromozomu olduğunu biliyoruz. Bu yöntem erkek bebek seçiminde %75, kız bebek seçiminde %90 gibi bir başarı şansı sağlamaktadır. MicroSort yöntemi 100% cinsiyet ayrıştırması yapabilen bir yöntem değildir. Bunun sebebi, mekanik bir ayrıştırma olması ve sperm hücrelerinin DNA densitesi üzerinden ayrıştırmanın yapılmasıdır. Defekti olan spermler veya anormal hücre yapıları densiteyi bozabilmekte ve düzgün ayrıştırma yapılmasını engelleyebilmektedir. Yapılan tüm çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, erkek bebek için genel başarı %75 ve kız bebek %90 başarı şansı vardır, bu oran da küçümsenecek bir oran olmamakla birlikte, cinsiyet seçiminde garanti sunamamaktadır.

 

Tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaç protokolunden kaçınmak isteyen genç hasta grubuna, aşılama ile cinsiyet seçimi yapılmaktadır. Bu sayede tüp bebek tedavisinin yüksek maliyetini ödemezler . PGT ve MicroSort yöntemleri birlikte de uygulanabilmektedir.

 

Sizin için hangi tedavinin uygun olduğunu belirlemek üzere , hormon tetkiklerinizi ve sperm testi sonuçlarınızı bize göndererek başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde Uygulanan Cinsiyet Seçimi Programları:

1. MicroSort IUI ile Cinsiyet Seçimi ( 2,800 Euro)

Genellikle 20’li yaş grubunda hafif ilaç tedavisine cevap verecek, yumurta rezervi çok iyi olan kadın hastalar için tercih edilen bir yöntemdir. Erkekte sperm sayısı, konsantrasyonu, motilite ve morfolojisi çok önemlidir. Sperm konsantrasyonu 70 milyon / ml’den daha yüksek olmalıdır. Bu kriterlerin dışında olanlara uygun bir tedavi seçeneği değildir.

 

2. MicroSort IVF ile Cinsiyet Seçimi ( 3,900 Euro)

IVF ICSI tedavisine benzer. Ancak erkeğin sperm hücreleri cinsiyet seçimi için X ve Y kromozomlarına ayrılır. (Biliyoruz ki sperm hücrelerinde hem X hem de Y kromozomu bulunur.). Yumurta topla işleminden sonra ICSI işlemiyle seçilmiş olan spermlerle yumurtaların döllenmesi sağlanır. Cinsiyet seçimindeki doğruluk oranları erkek bebek için % 75, kız için% 85'dir. Basşarı oranı ve gebelik şansı MicsoSort IUI tedavisinden çok daha yüksektir. Cinsiyet tayininde daha yüksek şanstan söz etmek istersek IVF tedavisi ile beraber PGD tercih edilmelidir.

 

3. IVF ile PGD Cinsiyet Seçimi ( 5,000 Euro)

Preimplantasyon Genetik Tanı yöntemiyle % 99.9 doğrulukla cinsiyet tayini elde edilmesinin yanında yanı sıra genetik tarama tanımlamak da mümkün olmaktadır. Genellikle 25- 35 yaş arasındaki kadın hastalar için uygundur. Bu yöntem MicroSort IVF göre daha pahalıdır ama doğruluk payı daha yüksektir. PGT ile cinsiyet seçiminde geleneksel IVF gibi yumurta ve sperm laboratuvar ortamında döllenir. Embriyolar genellikle döllenmeden 3 gün sonra 8-hücre aşamasına ulaşır ve tek bir hücre tanısı için her embriyodan biyopsi alınır.

 

Biyopsi ile cinsiyet tayini yapılırken genetik bağlantılı anormallikler de araştırılır. Yaklaşık olarak 90% oranında genetik hastalıklara neden olduğu bilinen X , Y, 13, 18 ve 21. Kromozomlara bakılır.

 

İyi bir over rezervi olan ve ilaç tedavisine iyi yanıt alınan hastalarda %80 gibi yüksek başarı şansı elde edilen bir yöntemdir. 35 yaşın altında olan kadın hastalara cinsiyet seçiminde en çok tavsiye edilen seçenektir.

 

4. MicroSort IVF ile PGD Cinsiyet Seçimi (6,200 Euro)

Yumurtalık rezervi azalmaya başlayan 35 yaş üzeri kadınlarda MicroSort ile PDG cinsiyet seçimini birlikte kullandığımız tedavi seçeneğidir. Bu tedavi seçeneği sadece Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde uygulanmaktadır. Bu yöntem MicroSort ve PGD teknolojilerinin vantajlarını bir araya getirmektedir.

 

MicroSort yöntemi ile uygun cinsiyette sperm hücreleri elde edilir. PGD ile % 99.9 cinsiyet seçimi doğruluğu sağlanırken embriyolara genetik hastalıklar bakımından tarama yapılır.

 

Burda unutulmaması gereken MicroSort prosedürünün uygulanabilmesi için, erkekte en az 70 milyon / ml hareketli spermle olması gerekir.

 

Tüm kromozomal kusurlar için kapsamlı bir embriyo testi talep ederseniz tedavi maliyetine 200 Euro ek maliyetle yapılabilmektedir.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde Cinsiyet Seçimi Tedavi Maliyetleri

Tedavi maliyeti, cinsiyet seçimi için seçilen porgrama bağlıdır. Her programın yanında tedavi maliyetleri yukarıda belirtilmiştir.

Tedavi maliyetine dahil olmayan hizmetler:

 

  • Kıbrıs’a gelmeden önce tedaviye hazırlık döneminde yaptırmanız gereken testler, ilaç kullanımına geçilmesi ve bir kadın doğum hekimi tarafından yapılacak ultrasonografiler. Bunlar yaklaşık olarak 1000-1500TL olacaktır.
  • Tedavi süresince kullanılan ilaçlar, tedavi şekline ve hormon değerlerine göre reçete edilir, ilaç maliyetleri buna göre değişir.
  • Konaklama harcamaları tedaviye dahil değildir. Farklı fiyat ve konaklama seçeneklerinden size en uygun olanı seçebilirsiniz. 5 yıldızlı otellerden town-home ve stüdyo gibi her bütçeye uygun alternetif konaklama seçeneklerimizden biri size uygun olacaktır.
  • Bulaşıcı hastalık testlerinizi ise merkezimizde yapıyoruz. Kadın için yapılan bu test yaklaşık 200TL’dir.

 

Tedaviye Başlarken:

Cinsiyet Seçimi tedavi yöntemi belirlenirken:

Kadın partnerin için, adetin 2 veya 3 .günü aşağıdaki testler yapılır:

-FSH, LH, Estradiol, Prolaktin, TSH, AMH hormon testleri ve folikül takibi, rahim gözlem için – usg taraması,

Erkek partnerin için, Semen analizi: 3 günlük cinsel perhiz sonrası semenin incelenmesi işlemidir. Spermin hacmi, hareketliliğii konsantrasyonu, morfolojisi değerlendirilir.

Bulaşıcı hastalık testlerinizi merkezimizde yapıyoruz. Kadın ve erkek için yapılan bu testler yaklaşık 400TL’dir.

Türkiye’den ve ya yurtdışından gelecek hastalarımız tedavilerine kendi ülkelerinde başlar. Böylece Kıbrıs’taki konaklama süresini 5 /6 güne kadar indirerek seyahat masraflarının azalmasına yardımcı olmaktayız. Bu durumda tedavi süreçleri aşağıdaki gibi gelişmektedir.

1. Tüp bebek tedavine hazırlık testlerinin yapılması ve buna bağlı olarak tedavi planın hazırlanması,
2. İlaç kullanımının başlaması ve kadın doğum hekimi tarafından usg kontrollerinin belirtilen günlerde yapılması, 
3. Kıbrıs’a gelişiniz ile tedavinin son aşaması ve uygulamları yapılır.

 

Başarılı tüp bebek tedavileri ile aileler özlemini çektikleri bebeklerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

 

Zaman ve bütçe sınırlaması olmayan hastalarımız 18 gün Kıbrıs’ta kalarak tedavinin tamamını merkezimizde yapabilmektedir. Daha fazla bilgi içn lütfen bize ulaşın.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...