Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

Kısırlıkta ana faktörler:

Gebelik oluşmamasının ana sebepleri arasında; yumurtlama düzensizlikleri , üreme yolları ve rahim sorunları , erken menapoz ve sperme bağlı sorunlar sayılabilir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi sorunları, bulaşıcı hastalıklar veya çevresel koşullar gibi diğer sorunlar da göz ardı edilemez. Ancak bu sorunlar osit , sperm ve uterus / servikal / yumurtalık faktörler ile karşılaştırıldığında kısırlık üzerindeki etkisi daha düşüktür. Geleneksel olarak inanılan ise kısırlığın kadına ait bir sorun olduğu yönündedir. Ancak gebelik elde edilemeyen durumlarda sorun kadına ait değilse kadın faktörü üzerinde durmak çözüm getirmeyecektır. Kısırlık nedenleri kadına veya erkeğe bağlı faktörlerden kaynaklanır. Kadın kısırlığı kadar erkek kısırlığı da yaygın bir durumdur. Kadın ve erkek kısırlık yüzdesi eşit olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle kısırlık sorunlarının %50’sinde erkek faktörü %50 ‘sinde kadın faktörü mevcuttur. Geleneksel görüşler bırakılıp tüp bebek tedavisinde eşler birlikte değerlendirilmelidir ve erkeğe ait faktörler göz ardı edilmemelidir.

 

Sperm seçimi tüp bebek tedavisinin en önemli bölümüdür. Döllenme için "en iyi" ya da " en uygun " sperm hücreleri ni seçebilmenin tedavinin sonucuna etkisi fazladır.

 

Bugüne kadar IVF tedavileri sırasında pek çok farklı teknolojik gelişmeler kullanılarak döllenme için başarı şansı en yüksek spermler seçilmiştir. Bu gelişmelerden biri de ICSI olarak bilinen Intra sitoplazmik sperm enjeksiyonu olmuştur. Bu yöntemde embriyolog mikroskop altında en iyi performans gösteren spermi yumurtayı döllemek üzere seçer ve yumurta içine enjekte eder. Bu yöntem Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nde tüm IVF tedavlerinde uygulanan standart bir prosedürdür.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkez’i olarak dünya ile aynı anda yep yeni mucizevi bir buluşu hizmete sunmaktayız. Bu yöntemin adı "Entegre Mikroakışkan Chip " olarak bilinmektedi. Bu sistem DNA bütünlüğü olan sadece hareketli spermleri seçer ve cansız spermleri ayırır. Mikroçip yöntemi ile seçilen spermler saf ve daha kaliteli spermlerdir . Kaliteli ve hasarsız olan sağlıklı spermler mikro kanallardan geçerek ve orada toplanırlar. Sağlıklı spermlerle döllenen yumurtalardan oluşan embriyolar ile daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir.

 

Bu cihazla ilgili en önemli özelliklerden biri hiçbir kimyasal madde veya santrifüjleme gibi fiziksel olarak canlı hücreye zarar verebilecek basamaklar kullanılmamaktadır. Bu nedenle sperm hücreleri stres almamaktadır. Mikro çip yöntemi ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Mikro kanallar da iyi kalitedeki spermlerin seçimine yardım eder.

 

Doğal akışında sperm hücreleri kadın üreme sistemindeki akışkan ortamda yüzerler. Mikro çip yönteminde fikir olarak doğal ortam taklit edilmektedir. Sperm çiplerinde, vücuttaki mevcut sistemi taklit edebilen mikro kanalcıklar mevcuttur. Seleksiyonun bir sonucu genetik anormali riski en aza indirilmektedir. Mikro çip bir süzgeç gibi sağlıklı spermleri ve sağlıksız spermleri eleyerek farklı alanlarda toplar. Bu uygulama sayesinde sağlıklı spermler kesin şekilde ayrılır buna bağlı olarak gebelik başarı oranlarında oldukça fazla artış görülür.

 

Sperm ilgili sorunları olan hastalar için sperm seçiminde entegre mikroakışkan çip kullanılması ideal bir yöntemdir. Özellikle erkek kısırlığında, sperm sayısının az olması durumunda ve ya , sperm hareketliliği ve morfolojisi düşük olan hastalar için ideal bir çözümdür. Aynı zamanda spermdeki DNA defektleri nedeniyle embriyoları belli bir aşamanın ötesinde gelişmeyen çiftler bu teknolojiden faydalanacak ana hasta grubunu oluşturmaktadır.

 

Aşağıdaki şemada Mikroakışkan çipin nasıl çalıştığı ve DNA bütünlüğü fazla olan spermin bu yöntemle nasıl seçildiği özetlenmiştir:

 

kktc-tup-bebek-mikro-akiskan-cip-ile-sperm-secimi-banner

 

Ham semen karışımı mikroakışkan çipin bir tarafına yerleştirilir. Bu sperm hücreleri servikisi taklit eden mikro kanal ağları üzerinde ilerlemeye başlarlar. Sadece canlı sperm hücreleri bu rotayı tamamlayarak mikrokanalın diğer ucunu ulaşmayı başarır. Böylelikle IVF / ICSI işlemi için yüksek kalitede canlı spermler başarılı bir şeklide seçilmiş olur.

Bu noktada Mikro çip yöntemiyle tedavi olmak için uygun bir aday olup olmadığınız sorusu aklınıza gelebilir. Ancak bunu ölçümlemenin çok kesin bir yolu olmasa da aşağıda belirttiğimiz hasta grupları için mikro akışkan çip daha uygun bir yöntem olacaktır:

- Sperm morfolojisi düşük olan vakalarda ve ya hemen hemen hiç normal sperm hücresinin bulunmadığı durumlarda, DNA defekti olmayan sperm hücresini seçmebilmek için Mikro-Akışkan Çip en uygun yöntemdir. Çiplerden geçebilen kaliteli sperm hücreleri DNA bütünlüğüne uygun olan sperm hücreleridir. Bu yöntem ICSI / IMSI teknolojisinde çok önemli bir gelişmedir, bu yöntem sayesinde embriyologlar en iyi görünümdeki spermi seçme şansına sahiptirler.
- Kadına ait nedenler olmaksızın başarısız tüp bebek tedavileri olan hastalarda, özellikle embriyonun bölünme aşamasından sonra büyümesinin yavaşlaması spermle ilgili sorunları vurgulamaktadır. Yapılan bir çok çalışma göstermiştir ki ; sperm hücreleri yumurtayı döllese bile embriyonik gelişimin son aşamasına gelene kadar sperm hücresinin DNA içeriği aktif değildir. Bu durumda Tüp bebek tedavisinde sperm ve yumurtanın normal olarak gözüktüğü fakat embriyoları belli bir aşamadan öteye gelişmeyen çiftlerdeki sorunun sperme bağlı DNA defektinden kaynaklandığı düşünülmelidir. Böyle bir durumda Mikro-Akışkan Çip ile iyi ve kötü sperm hücreleri ayırılmalıdır.
- Sperm DNA testinde DNA defektinin bulunması. Bu durumda , Mikro-Akışkan Çip sadece tavsiye edilmekle kalınmaz bir zorunluluk olarak görülmektedir.
- Mikro-Akışkan Chip ile sperm seçiminde de bazı sınırlamalar mevcuttur. Şimdiye kadar inanılmaz sonuçlar elde edilse de teknolojik olarak mükemmel bir uygulama olsa da Mikro-Akışkan Chip her hasta için uygun olmayacaktır. Yukarıda da açıklandığı gibi çip vücuttaki doğal yapıyı taklit ederek en iyi spermin seçimini sağlamaktadır. Sperm hücresinin çip içinde yüzerek diğer uca ulaşabilmesi için motilitesinin yani hareketliliğinin belli bir oranda olması gerekir. Sperm hareketliliğinin kötü olması çipin diğer ucuna varacak spermin olmaması tedavide başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nde bu sorunu en başından önleyebilmek için tüm sperm örnekleri titizlikle değerlendirilir, özellikle motilitesi prosedür için uygun olan vakalar işleme kabul edilmektedir.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...