Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi’nin sunduğu başlıca tedavilerinden biri de tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavisidir. İn-vitro fertilizasyon (IVF), diğer adı ile Tüp Bebek Tedavisi; erkekten elde edilen spermler ile kadından elde edilen yumurtaların laboratuvar ortamında yan yana bırakılarak döllenmesidir. Bu yöntem ile elde edilen embriyolar rahim içine transfer edililir.

 

Yumurtanın içine sperm enjekte edilmesi işlemine ise Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI) denir. Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi ile yumurtanın döllenme başarısı daha yüksektir. Merkez’imizde Mikroenjeksiyon ICSI standart olarak uygulanmaktadır.

 

Tüp Bebek tedavisi yönteminde hastanın yaşı, hormon tetkikleri ve ultrasonografi sonucu esas alınarak tedavi planı çıkartılır ve yumurta gelişimi için orta / yüksek dozda ilaç tedavisi uyarılır. Amaç; gelişen yumurta veya yumurtalar olgunlaştığında, hasta için yeterli sayıda ve iyi kalitede yumurta elde etmektir.

 

Dünyada bilinen ilk başarılı tüp bebek uygulaması, 1978 yılında İngiltere’de yapılmıştır. Günümüzde IVF tedavisi tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

IVF yönteminin kullanıldığı durumlar:

Erkek;

- Sperm örneğinde ciddi yapısal bozuklukların olduğu durumlarda, 
- Sperm sayısının, hareketinin veya normal sperm yüzdesinin (morfoloji) çok düşük olması, 
- Azospermi’de ve Mikro TESE ile sperm elde edilen hastalarda, 
- Birden fazla infertilite (kısırlık) sebebi bulunan çiftlerde, 
- Başarısız IUI (aşılama) öykülerinde, 
- Açıklanamayan infertilitede (kısırlık),

 

Kadın;

- Tubal (tüplerde) tıkanıklık olduğunda, 
- Geçirilmiş PID (iç genital sistemde hasara yol açan enfeksiyon), 
- Endometriozis ve endometrioma (çikolata kisti), 
- Over (yumurtalık) rezervinde azalma, 
- Rahim ağzı (serviks) ile ilgili yapısal bozukluklarda (doğumsal/edinsel), 
- İleri kadın yaşında, 
- Tekrarlayan düşüklerde, 
- Erkek partner ile cinsel işlev bozukluğu veya cinsel ilişki yokluğunda.

 

Bir çifte IVF/ICSI tedavisi önerilebilmesi için, öncelikle kadında ve erkekte dört temel infertilite (kısırlık) araştırmasından geçmiş olması gerekir. Bu araştırmalar; hastalara mevcut duruma göre hangi tedavi şeklinin uygun olacağının belirlenmesi için gereklidir. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak temelde yapılması gereken araştırmaları şu şekilde listeleyebiliriz:

 

Kadın için,
Sistemik ve Lokal fizik muayene: Bazal jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasonografi ile vajen, serviks ve uterusa (rahime ) ait temel anatomik bozukluklar değerlendirilir, overlere ( yumurtalıklara) ait yapısal ve/veya hormonal bozukluklara bakılır. 
Hormon profili testleri: FSH, LH, E2, Prolaktin, TSH, Progesteron overlerdeki yumurta rezervinin değerlendirilebilmesi amacıyla hormonlara bakılır. 
Tubal geçişin saptanması: HSG (Rahim Filmi) tetkiki yapılır.

 

Erkek için,
Sistemik ve Lokal fizik muayene 
Semen analizi: Sperm kalitesinin anlaşılabilmesi için; Sperm sayısı ve hareketliliğinin değerlendirilmesi, detaylı morfolojik değerlendirme, yıkama sonrası sperm değerlerine bakılır. 
İleri tetkikler: Gerekli olması durumunda; serolojik testler, MAR testi ve hormon profiline bakılır.

 

Kadının yaşı, hormon tetkikleri, ultrasonografi sonucu ve erkeğin sperm kalitesi referans alınarak, özgün bir tedavi şeması çıkartılır. Tedavi şeklinin seçimi, başarı için önemli bir karardır. Bu nokatada hasta ve doktor birlikte karar verirler.

 

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezinde IVF/ICSI Tüp bebek Tedavisinin aşamaları:

1. Yumurtalıkların Uyarılması: Tüp bebek tedavisi adetin ikinci ve ya üçünü günü başlar. Tedavi başlangıcında ve tedavi süresince belli aralıklara folikül gelişimi ultrason ve hormon değerleri takip edilerek ilaç dozları belirlenir. Tüp bebek tedavisinde amaç istenen kalite ve sayıda yumurta elde etmektir.

 

2. Yumurta toplama işlemi: Yumurta çatlatma iğnesi ( HCG) genellikle yumurtaların 18-20 mm büyüklüğe eriştiğinde uygulanır. HCG uygulandıktan ortalama 35 -36 saat sonra yumurtlama (ovulasyon) olayı meydana gelir ve buna bağlı olarak yumurta toplama işlemi (oocyte pickup-OPU) gerekleştirilir. Yumurta toplama işlemi (oocyte pickup-OPU) vajinal ultrason eşliğinde yumurtalık içine iğne ile girilerek yumurta içeren folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıların toplanmasıdır.
Yumurta toplama işlemi, işlemin hassasiyetinden ötürü genel anestezi altında yapılır. İşlem 15-20 dakika kadar sürer. Kullanılan yeni jenerasyon anestesi maddeleri sayesinde hasta çok kısa bir süre uyutulur ve hemen işlemin ardından çok rahat bir şekilde uyanır. Yumurta toplama işlemi sonrasında 1-2 saat dinlendikten sonra hasta eve yollanır.

 

3. Sperm Örneğinin Alınması: Semen analizi, erkeğin üreme potansiyelini belirlemek için kullanılan bir testtir. Semen analizi 3-5 günlük cinsel perhiz sonrasında yapılır. Sperm örneği bu iş için ayrılmış özel bir odada alınmaktadır. Kişi mastürbasyon yoluyla sperm örneğini özel bir kaba toplar. Spermiogram sonucu bize; semenin volümü, yoğunluğu, kıvamı, spermlerin sayısı, hareketlilik oranı ve morfolojisi (yapısı) hakkında bilgi verir. Semen, hem nitelik hem de nicelik açısından değerlendirilmektedir.

 

4. ICSI (Mikroenjeksiyon) uygulaması: Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI), tüp bebek tedavisine ek olarak yapılan bir laboratuvar uygulamasıdır. Mikroenjeksiyon (ICSI) yönteminde erkeğin spermlerinden sadece bir tanesi alınır ve kadının yumurta hücresinin içerisine laboratuvar ortamında enjekte edilir. ICSI yöntemi ile döllenme başarısı daha yüksek olduğundan, merkezimizde ICSI standart olarak uygulanmaktadır.

 

5. Embriyo Transferi: Embriyo transferi 5-10 dakika kadar süren kısa bir işlemdir. ICSI işleminden sonra elde edilen embriyolar 2 -5 gün sonra, genellikle 3 gün sonra rahim içerisine ince bir kanül yardımı ile bırakılır.

 

IVF/ICSI Tüp Bebek Tedavisinde çiftin merkezimizde bulunma süresini kadın ve erkek için ayrı ayrı planlayabiliriz. Bu şekilde, yurt dışından gelen hastanın ülkemizde konaklama süresi azaltılmış olur.

 

Kadının tedavi için merkezimizde bulunması gereken uygulamalar:
Yumurta toplama işlemi ve Embriyo transferidir.
Yumurta toplama işleminden embriyo transferine kadar geçen süre istenildiği gibi değerlendirilir.

 

Erkeğin merkezimizde bulunması gereken dönem; sadece sperm örneğinin alındığı gündür. 
Aynı gün kadından da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilir.
Çiftin birlikte gelmesi moral, motivasyon ve biribirine destek olması başarıyı arttırması bakımından önemli bir etkendir.

 

Tüp bebek tedavisi için gereken ilaçların temini: Tedavi için adınıza düzenlenen reçetenizi e-posta ya da faks ile size ulaştırabiliriz. İsterseniz anlaşmalı eczanelere reçetenizi gönderebilir ve ilaçların size kargo ile ulaşmasını sağlayabiliriz. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak tedavi süresince kullanmanız gereken ilaçların temininde tüm hastalarımıza yardımcı olmaktayız.

 

Tüp bebek tedavisine ek uygulama yapılan bazı özel hasta grupları vardır. Bu hasta gruplarının tedavi programları farklıdır. Bunlar;

1. Yumurta Donasyonu Tedavisi
Kadının kendi yumurta hücresi ile gebe kalamayacağı durumlarda gebeliğin sağlanması için tercih edilen uygulamadır.

 

Yumurta Donasyonu Tedavisine Hangi Durumlarda Başvurulur ?
- Kadında yumurta rezervinin az veya hiç yumurta elde edilmediği durumlarda,
- İleri kadın yaşı ve erken menopoz olan kadınlarda, 
- Kanser hastalığı sonucunda kemoterapi, radyoterapi uygulaması ile yumurta hücreleri kaybolan kadınlarda,
- Cerrahi veya travma nedeniyle yumurtalıkların zarar görmesi durumunda,
- Genetik kusurlar gibi durumlarda, yumurta donasyonu tedavisi yapılabilir.

 

Yukarda belirtilen bu özel durumlar için önerilen tüp bebek tedavisi + yumurta donasyonu ( yumurta bağışı) tedavisidir.

Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

 

2. Mini IVF
Kadında Yumurta Rezervinin Çok Azalması: İleri kadın yaşı
Bu özel durum için önerilen, standart tüp bebek tedavisi yerine Mini-IVF tedavisidir.
Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

 

3. Sperm Donasyonu Tedavisi
Erkekte hiç spermin saptanmadığı ve testislerinden herhangi bir şekilde sperm elde edilmeyen çiftlerde başvurulan bir uygulamadır.

 

Sperm Donasyonu Tedavisine Hangi Durumlarda Başvurulur?
- Erkekte sperm örneğinde iyi kalitede sperm bulunmaması veya örnekte hiç sperm elde edilmediği durumlarda,
- Spermin yumurtayı dölleyemediği durumlarda,
- İnememiş testis öyküsü, ilerlemiş testis hastalıklarında,
- Geçirilen bazı ateşli hastalıklarda,
- Kanser hastalığı sonucunda kemoterapi, radyoterapi uygulaması ile sperm hücreleri kaybolan erkeklerde, sperm donasyonu tedavisi yapılabilir.

 

Yukarda belirtilen bu özel durumlar için önerilen, tüp bebek tedavisi + sperm donasyonu ( sperm bağışı) tedavisidir.
Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

 

4. Embriyo Donasyonu
Kadında yumurta, erkekte de sperm bulunamayan durumlarda önerilen bir yöntemdir. Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + embriyo donasyonu ( hücresel düzeyde bebek bağışı) tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

 

5. Cinsiyet Seçimi
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + PGD tedavisi ve Microsort tedavisidir.
Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

 

6. Genetik Hastalıklar
Genetik tanı: erkek veya kadında genetik geçişli hastalık öyküsü, ileri kadın yaşı Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + PGD tedavisi/Tek Gen Mutasyon Taraması tedavisidir.

 

tüp bebek

 

İlaçların temini: Tedavi reçetesi e-posta veya faks ile gönderilir, dilerseniz kargo servisi veren anlaşmalı eczaneler de ilaçlarınızı kargolar. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi olarak ilaçlarınızın size ulaşmasında her zaman yardımcı olmaktayız.

 

Tüp Bebek Tedavisi’nde iletişimin Önemi: Çok iyi biliyoruz ki iletişimin tedavide önemli bir rolü var. Bu nedenle tedavi programına başlayan her hastanın klinikle olan iletişimini kesintisiz sürdürebilmesi için hasta koordinatörüne adreslenir. Hasta koordinatörü , hastanın tedavi sürecindeki gerekli tüm koordinasyonu sağlar.

 

IVF ICSI TEDAVİSİ ÜCRET BİLGİSİ:

Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nde IVF ICSI tedavi masrafları 2500 Euro’dur. Tedavi sırasında yapılan ultrasonografi ve konsültasyona ücret alınmaz. Aşağıda tedavi ücretine dahil olmayan ekstra giderleri bulabilirsiniz:

 

- Tedavi süresince yumurta gelişimiş için kullanılan ilaçlar.
- Kıbrıs’a gelmeden önce tedaviye hazırlık döneminde yaptırmanız gereken testler, ilaç kullanımına geçilmesi ve bir kadın doğum hekimi tarafından yapılacak ultrasonografiler. Bunlar yaklaşık olarak 1000-1500TL olacaktır.
- Bulaşıcı hastalık testlerinizi ise mekezimizde yapıyoruz. Kadın ve erkek için yapılan bu test yaklaşık 400TL’dir.

 

Tüp bebek tedavisine ek olarak başka tedaviler uygulanması gereken bazı özel hasta grupları vardır. Bu hasta gruplarının tedavi programları farklıdır. Bunlar;

Kadında yumurta rezervinin bitmesi veya kalitesinin çok düşmesi: ileri kadın yaşı, erken menopoz, kemoterapi radyoterapi öyküsü, cerrahi veya travma nedeniyle yumurtalıkların zarar görmesi, genetik kusurlar gibi durumlar. 
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + yumurta donasyonu ( yumurta bağışı) tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır. 
Kadında yumurta rezervinin çok azalması: ileri kadın yaşı 
Bu özel durum için önerilebilen, standart tüp bebek tedavisi yerine Mini-IVF tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır. 
Erkekte sperm örneğinde iyi kalitede sperm bulunmaması veya örnekte hiç sperm bulunmaması: geçirilen bazı ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, ilerlemiş testis hastalıkları, kemoterapi radyoterapi öyküsü, genetik kusurlar gibi durumlar 
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + sperm donasyonu ( sperm bağışı) tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır. 
Kadında yumurta, erkekte de sperm bulunamayan durumlar: 
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + embriyo donasyonu ( hücresel düzeyde bebek bağışı) tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır. 


Cinsiyet seçimi: 
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + PGD tedavisi ve Microsort tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır. 


Genetik tanı: erkek veya kadında genetik geçişli hastalık öyküsü, ileri kadın yaşı 
Bu özel durum için önerilen, tüp bebek tedavisi + PGD tedavisi/Tek Gen Mutasyon Taraması tedavisidir. Bu konu kendi alt başlığı altında detaylı anlatılmıştır.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...