Sormaktan Çekinmeyin, Her Türlü Sorunuzu Sorabilirsiniz...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Randevu Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Aranma Talebiniz İçin Ekibimiz Tarafından Aranacaksınız...
X (kapat)
Bilgileriniz hiç bir şekilde, hiç kimse ve kuruluşla paylaşılmayacaktır.
+90 392 227 9342

İntrauterin inseminasyon (IUI), diğer adı ile Aşılama, bu işlem yeterli spermi bulunan erkek ile yumurta gelişiminde sorun olmayan kadın hastalarda uygulanabilir. Aşılama için erkekte 3 günlük cinsel perhiz olması gerekir. Alınan semen (meni) örneği laboratuvarda özel filtreler ve özel yıkama teknikleri ile işlenir. Hazırlanmış ve konsantre edilmiş sperm örneği, serviks (rahim içine) özel bir katater aracılığı ile enjekte edilir. Bu yönteme Aşılama denir.


IUI ( Aşılama) yönteminde hastanın yaşı, hormon tetkikleri ve ultrasonografi sonucu esas alınarak tedavi şeması çıkartılır. Yumurta gelişimi için minimal şekilde ( düşük dozda) ilaç tedavisi uyarılır. Amaç; döllenme ortamı olan Fallop tüplerinde döllenmeye hazır yeterli sayıda yumurta ve bol miktarda iyi kalitede sperm olmasını sağlamaktır.

 

Günümüzde aşılama tedavisi için uygun görülen hasta grupları aşağıdaki gibidir:

 

- Hafif sperm bozukluklarında ( düşük sperm sayısı veya hareketlilik oranı), 
- Sperm örneğinde ciddi miktarda enfeksiyon olması,
- Servikal mukus sorunları,
- Rahim ağzının (serviksin) anatomik sorunları (doğumsal/edinsel),
- Erkek partner ile cinsel işlev bozukluğu veya cinsel ilişki yokluğu,
- Anti sperm antikorların varlığında,
- Bebeklerinde cinsiyet tercihi olan genç çiftlerde Microsort IUI ile cinsiyet seçiminde,
- İzah edilemeyen infertilitede,
- Hafif endometriosis durumlarında aşılama yöntemi uygulanır.

 

Bir çifte aşılama (suni döllenme) tedavisi önerilebilmesi için, öncelikle her iki patnerin kısırlık araştırmasından geçmiş olması gerekir.

Kadın için,
Sistemik ve Lokal fizik muayene: Bazal jinekolojik muayene ve jinekolojik ultrasonografi ile vajen, serviks ve uterusa (rahime ) ait temel anatomik bozukluklar değerlendirilir, overlere ( yumurtalıklara) ait yapısal ve/veya hormonal bozukluklara bakılır.
Hormon profili testleri: FSH, LH, Prolaktin, TSH, Progesteron overlerdeki yumurta rezervinin değerlendirilebilmesi amacıyla bazı hormonlara bakılır.
Tubal geçişin saptanması: HSG (Rahim Filmi) tetkiki yapılır.

 

Erkek için,
Sistemik ve Lokal fizik muayene
Semen analizi: Sperm kalitesinin anlaşılabilmesi için; Sperm sayısı ve hareketliliğinin değerlendirilmesi, detaylı morfolojik değerlendirme, yıkama sonrası sperm değerlerine bakılır.


İleri tetkikler: Gerekli olması durumunda; serolojik testler, MAR testi ve hormon profiiline bakılabilir.
Aşılama işlemi için infertil çift doktoru tarafında gerekli tetkik ve muayenenleri yapılarak değerlendirillir. Kadının yaşı, hormon tetkikleri ve ultrasonografi sonucu referans alınır, overlerinde, tüplerinde veya uterusunda problem olmaması gerekir. Erkek de ise en fazla orta derecede sperm kalite bozukluğu bu tedavi için kabul edileblir. Bu değerlendirme neticesinde çift IUI uygulaması için uygun aday olur. Ancak; daha ileri yaş grubunda olan, erken menopoz ve ya yumurtalık rezervi az olan ya da uterus, tüplere ait problemleri olan hastalar için aşılama yapmak uygun değildir. Spermi olmayan ya da çok düşük sayıda spermi olan hastalarda uygulanmamaktadır. Aşılama tedavisi ile gebe kalamayan hastalarımıza IVF (Tüp bebek) önerilir. Bu nedenle, doğru tedavi yönteminin seçilmesi, başarı için çok ciddi bir karardır.

 

Aşılama Tedavisinin Medikal Aşamaları:

1. Yumurtalıkların Uyarılması: Aşılama uygulaması yapılmadan önce, kadına yumurta geliştirme ilaçları verilerek yumurtalar olgunlaştırılır. Adetin 2. veya 3. gününde ilaçlar kullanılmaya başlanır. Klomifen sitrat (Clomid tablet) ve Gonadotropin ( hMG) ilaçları bu amaca hizmet edecek ilaçlardır. Belli aralıklarla ultrasonografik incelemeler yapılır ve yumurta gelişimi takip edilir. İlaçların temel amacı, yumurtanın içinde bulunduğu folikül kesesinin çapını istenen büyüklüğe getirmek, folikül sayısını, kalitesini, ve bunun sonucunda döllenebilme kapasitesini arttırmaktır. Bu ilaçların kullanımı luteal faz yetmezliğini de düzeltmektedir. Kullanılacak ilaçların dozu, hormon testleri ve ultrasonografi tetkikinin sonucunda belirlenir. ( Testler hakkında detaylı bilgi için 'infertilite testleri' bölümümüzü ziyaret ediniz).

 

İlaç tedavisi ve ön hazırlık aşamasının ardından, uygulama aşamasına geçilir. Amaç, yumurtalıkların uyarılmasıdır. Sonuç olarak en az 2 - 3 adet olgun ve yüksek kalitede yumurtanın gelişmesi hedeflenir. Bu uygulama ile yumurtalıklar uyarıldığı için 3-4 olgun yumurtadan daha fazlası oluşabilir. Bu durumda çoğul gebelik ihtimali artar. Çoğul gebelik ihtimali istenmiyorsa, uygulama 'Tüp Bebek' uygulamasına dönüştürülür.

 

Aşılama ( IUI) tedavisinde foliküller 18 - 22mm büyüklüğüne ulaştğında, uygulamadan yaklaşık olarak 35 saat önce çatlatma iğnesi olarak bilinen hCG enjeksiyonu yapılır.

 

2. Sperm Örneğinin Alınması: Aşılama işleminin yapılabilmesi için, erkeğin mastürbasyon yolu ile sperm örneği vermesi gerekir. Erkeğin sperminin etkili ve dölleyici olması için aşılama işlemi öncesinde 48 saat sigara, alkol, uyuşturucu veya ilaç almaması gereklidir. Cinsel perhiz süresi 3 günden az olmamalı ve 5 günü geçmiş olmamalıdır.

 

3. Sperm Örneğinin Hazırlanması: Mastürbasyon sonucu elde edilen sperm, hareketliliği ve yapısı iyi olan konsantre bir örneklem içerisinde toplanabilmek üzere özel yöntemlerle belli başlı fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilir.

 

4. Aşılama Uygulaması: İntrauterin inseminasyon (IUI), laboratuvarda hazırlanmış ve konsantre edilmiş spermin rahim içine enjekte edilmesi ile sperm ve yumurtanın kendiliğinden döllenmesi sağlanır.

HAKKIMIZDA
KIBRIS TÜP BEBEK
HIZLI LİNKLER
Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi internet sitesine hoşgeldi niz! Sitemizin amacı, sizlere tüp bebek ve genel an lamda infertilite tedavileri hakkında detaylı bilgi sağlamak, ve tüp bebek tedavilerinde bilinmesi ge rekenleri sizlerin erişimine sunmaktır...